2021 var et stort år for Karen og Skibslauget

I vinteren 2020/21 var Karen på Stege Skibs & Bådebyggeri for at få nyt dæk, og i august 2021 fyldte hun 100 år. Læs nedenfor om årets begivenheder, og gå til billedsamlingen for at se billeder fra 2021.

Skibets stand
Den tidligere beslutning om at lade Stege Skibs & Bådebyggeri ApS udføre det omfattende arbejde med udskiftning af dækket samt tilstødende reparationer blev iværksat, da en del af lagets medlemmer fik gennemført transportsejladsen til Stege d. 12. oktober 2020. Turen gik gennem Møndæmningen og henover Letten, da vi havde afmonteret masten forinden. Afmonteringen af dækket afslørede visse fejl og mangler, som det var nødvendigt at få ordnet samtidigt med dæksudskiftningen. Det drejede sig om nogle spanter, et par bord og en del af stævnen.

Årets vedligehold, og kommende arbejder
KAREN blev søsat i Stege den 23. april og blev sejlet hjemad for sejl og motor samme dag, dog med en overnatning i den lille Petersværft Havn, idet motorens kølesystem drillede os. Under værftsopholdet havde vi fået en unik mulighed for at forårsklargøre indendørs, hvilket var en stor bekvemmelighed og ikke mindst en herlig chance for af følge bådebyggernes sidste arbejder på båden. Dette samarbejde bekræftede os i at vi havde valgt rigtigt, da vi bad det lokale værft i Stege om at udføre opgaven, der også blev fulgt tæt af konsulenten fra Skibsbevaringsfonden og dækket mediemæssigt af Sigurd Bo Bojesen fra TV Møn. Inden søsætningen blev skuden forårsklargjort ind- og udvendigt med linolie, tjære, bivoks og maling, samt bundmaling og zinkanoder, som det skal gøres hvert år. Rig og rundholter vedligeholdt som normalt. Forud for søsætningen blev tilsat chilipulver til bundmalingen. Et par af lagets medlemmer har i årets løb selv fremstillet ny motorkasse og ny agterbom og ny mesanmast samt et nyt ror. Motoren har i år som omtalt drillet os ved at have periodiske fejl i kølesystemet. Dette skal vi have professionel hjælp til inden søsætningen i foråret 2022. Vi har fået repareret sejlene, så de kan holde et par sæsoner mere samt malerarbejde af skotter og damdække. Overfladebehandling af ruffets indre mangler.

Årets sejladser
Generelt blev der ikke sejlet så meget med KAREN – hvilket selvfølgelig fremmer formidlingen i havnen – men der har været nogle få gode sejladser, trods coronapandemien: Karen deltog i den landsdækkende ”Traditional Sailing Day” 29. maj. Første tur i året. Kapsejladsen Tærø Rundt, hvor Karen plejer at komme ind på en 1. plads i klassen var desværre aflyst igen i 2021. I 2021 har vi ikke været med i sejlklubbens onsdagskapsejladser. Det årlige traditionelle Drivkvasetræf for danske og tyske drivkvaser i Dybvig Havn på Fejø, som blev fremrykket et par uger i forhold til den første weekend i august måtte vi melde afbud til. Derudover dejlige kortere ture i det lokale område med destinationer i Grønsund, herunder selvfølgelig Sankt Hans Aftenturen.

Fondsstøtte
Vi har haft held med vores fondsansøgninger til finansiering af nyt dæk. Regningen fra værftet lød på ca 325.000 kr. som vi har fået næsten dækket af Skibsbevaringsfonden, Nordea Fonden, SPAR NORD og Møns Banks Jubilæumsfond. Derudover tilsagn om 5.000 kr. fra Fanefjord Sparekasses Fond, til reparationer. Se en oversigt af fondene her.

Formidling
I år har formidlingen af KAREN været ekstraordinær og markant på Bogø Havn og i de lokale medier, herunder det fornemme sommerkatalog for Møn, Nyord og Bogø. KARENs oplysningstavle i vantet bliver studeret af mange på havnen – vores kajplads tæt ved færgen er ideel for formidlingen – og QR-koden virker. På grund af pandemien har også denne sæson været stærkt præget af gratis overfarter med IDA, hvilket betød rigtig mange gående og cyklister i havnen. Havnecafeen Bogø Brød har sommeren igennem arrangeret ugentlige sene aftenkoncerter med levende musik udendørs. Vi har glædet os over Karens centrale placering i havnen, der disse aftener har været meget velbesøgt. Vores historiske konsulenter – Svend Aage Christensen og Brigitte Alfter – udvikler og vedligeholder fortsat hjemmesiden – www.drivkvasenkaren.dk, ligesom de fører statistikken over besøg og opslag samt et aktuelt og letlæst faktablad til brug for vores ansøgninger. Skibslaget afholdt 100 års jubilæum i september 2021 med taler, lokal presse (TV Møn) og sang. Svend Aage Christensen holdt åbent info-hjørne udfra foredraget om ”Ålene og Karen”. Vores ven, rebslager Peter Jensen opstillede sin lange reberbane på kajen til glæde og
oplysning for de fremmødte og for dem, der købte nyslåede reb af ham.

KARENS (tak for hjælpen) Venner
Listen tæller nu 35 venner, der får beretningen tilsendt. I 2021-22 består vennekredsen fortsat af enkeltpersoner, der enten selv eller som repræsentanter for gruppe, firma eller anden enhed hjælper og støtter os i bevarings- og formidlingsarbejdet med KAREN.

Havneplads, grejrum og vintertelt
I fortsættelse af sidste beretning må vi stadig udtrykke stor glæde over at have de bedste betingelser på havnen: En ideel, fast havneplads til formidling af båden, et fint grejrum stillet til rådighed af Jollelauget for en symbolsk årsleje, den bedst tænkelige vinteroverdækning, nu i svinget ved det grønne info-skur, varmestue og opslagstavle i Jollelauget, og røgfrit mødelokale i sejlklubben.

Beretningen

Beretningen for 2021 blev vedtaget ved generalforsamlingen den 5. februar 2022 (udsat fra december 2021 på grund af coronarestriktioner).