Åledrivkvasen K1054 Karen af Bogø er en historisk fiskerbåd med hjemsted i Bogø Havn.

Karen passes af Bogø Kvase Lag, en forening stiftet i 2015. Lagets formål er at bevare og sejle drivkvasen K1054 Karen under videst muligt hensyn til skibets kulturhistoriske værdi, så bevaringsværdigheden og den folkeoplysende formidling fastholdes til glæde for alle på søfartsøen Bogø, og hvor Karen ellers sejler hen.

Båden blev bygget i 1921 i Kalvehave. Fra 1921 til 1995 blev den brugt til ålefiskeri i farvandene ved Kalvehave, Præstø og Bogø.

Den var hjemmehørende i Bogø Havn fra 1969 til 1995, ejet af Theodor Hansen.

I årene 1995 til 2015 var Karen hjemmehørende på Christianshavn og i Svendborg, hvor den blev gennemrestaureret.

Den 6. august 2015 vendte Karen hjem til Bogø.

I 2020/2021 var Karen genstand for en større restaurering på Stege Skibs- og Bådebyggeri.

Kvaselagets medlemmer
  • Jan Tjørnemark, formand, medlem af bestyrelsen
  • Otto Vornøe, kasserer, medlem af bestyrelsen
  • Hanne Hollnagel, medlem af bestyrelsen
  • Gunnar Langkilde, medlem af bestyrelsen
  • Marie Bengtson
  • Sten Lykkebo
  • Kirsten Midtgaard
  • Ole Pedersen
  • Christian Rosdahl
  • Tom Skriver

Stiftende formand var Arne Gotved,  som afgik ved døden i maj 2018.

Jan Hansen, Bjarne Isaksen, Niels Normand og Henry Graff Larsen, som var med ved Lagets start, er trådt ud af Laget, men er på listen over Karens Venner med tak for hjælpen til at få Laget stiftet og løbet i gang.

Den forrige ejers sønner Gustav Kallan Lauritsen og Laurits Kallan Lauritsen er æresmedlemmer med mulighed for at sejle båden.

Journalisten Brigitte Alfter og historikeren Svend Aage Christensen bistår skibslaget med websiderne og det øvrige formidlingsarbejde.

Vedtægter