I august 2015 kom K1054 Karen tilbage til Bogø efter 20 års fravær. Tidligere havde Karen været hjemmehørende på Bogø fra 1969 til 1995. Det var dengang Theodor Hansen, der ejede den. Efter hjemkomsten er Karen meget passende kommet til at ligge lige ud for Theodor Hansens materialehus, som nu ejes af sønnesønnen Jan Hansen, der som dreng har været ude at fiske i Karen med sin farfar.

Med sin placering i Bogø Havn bidrager Karen sammen med træfærgen Ida, der sejler på ruten Bogø-Stubbekøbing, til at holde den historiske dimension levende på havnen. Bogø Havn har stillet en ideel havneplads til rådighed. Dermed er der skabt gode rammer for formidling af Karens betydning som kulturminde.

Karen viser flaget ved sejladser gennem sæsonen. Her står Karen ud af Bogø Havn for at deltage i den årlige begivenhed, løbet Tærø Rundt.

Karen deltog i Tærø Rundt 2017

Arne Gotved delte nyheden om drivkvasens hjemkomst til Bogø med TV2 Østs seere.

TV2 Øst-reportage om Karen, december 2015
Theodor Hansens oldebarn Magnus på dækket af sin oldefars gamle kvase, september 2015
På en smuk septemberdag i 2015 blev den hjemvendte kvase fejret med nye navneskilte, forfærdiget af kvaselagets medlem Niels Normand

Karen har sit godt beskyttede vinterkvarter under et telt på havnen.

Karen sover vintersøvn i telt under kuling fra NØ, 23. november 2015
Karen ligger roligt i sit vinterkvarter trods kuling fra NØ, 23. november 2015


→ Læs om Karen som Bogøs sejlende kulturarv