Drivkvaser var beregnet til at trække et vod igennem vegetationen på havbunden. Fangstmetoden var forskellig før og efter motorens indtog. Mens det endnu var vinden, der leverede trækkraften, drev båden sidelæns med drivvoddet fastgjort henholdsvis for enden af klyverbommen og for enden af en drivbom, der stak agterud. Da motoren blev indført, trak man i stedet voddet efter kvasen.

To faser i Karens fiskeri: først med drivvod for sejl, derefter med slæbevod (stangvod) for motor

På Karen var der oven på det styrehus, som Theodor Hansen byggede, en styreliste, hvor man lagde slæbetovet for at styre voddet i en passende retning. Styrelisten ses på billedet herunder.

Theodor Hansen på Karen i Bogø Havn i august 1991 i samtale med Jan, ejer af drivkvasen Laura. Da Theodor var dreng, sejlede han med Laura, som hans far ejede. Foto udlånt af Theodors sønnesøn Jan Hansen, Bogø. På styrehusets tag en styreliste til voddets slæbetov.

Drivkvaser var bygget med dam til levende fisk. Dammen var afskottet fra den øvrige del af kvasen og forsynet med huller, hvorigennem havvandet cirkulerede, således at fiskene i dammen kunne holdes levende.

“Da voddet ofte trækkes på meget lavt vand, er drivkvaserne bygget med en sænkekøl, der er oppe, når der drives, og nede, når båden skal gå frem i vandet under sejlads, hvor det drejer sig om at undgå at drive sidelæns …. I godt vejr med svag vind, krævedes der et stort sejlareal for at trække det tunge vod gennem ålegræsset, og derfor var sejlføringen enorm i forhold til skrogets størrelse. Til gengæld var der så ingen, der kunne sejle fra en drivkvase, når voddet var oppe og sænkekølen nede, og det fortælles, at de var frygtede konkurrenter ved de årlige kapsejladser for brugsbåde, som fiskeriforeningerne afholdt i gamle dage.”

Kilde til citatet: Arne Gotved, Og de sejler, de gamle træskibe, 2002, Skib Forlag, side 128

Dammen var åben på de tyske kvaser. I Danmark udviklede bådebyggerne damdækket og damtragten. Forskellen ses på Morten Gøthches vignetter af de to damtyper. Vandet i dammen tjente et dobbelt formål, da det også virkede som ballast og stabiliserede båden.

Illustration: Morten Gøthche. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Styrelisten oven på styrehuset ses på dette billede af Karen fra august 1991

Pinterest ses en vignet af motorkvase, der slæber vod i Lillebælt. Voddets slæbetov er fastgjort til masten og løber via en udskåret styreliste oven på styrehuset. Denne styreliste ses som nævnt tydeligt på en del af billederne af Karen. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i “Høst fra havet”, 1960.

Læs om de mange og omfattende restaureringer