2017 har været et godt år for KAREN og Skibslaget

Karen er blevet vel vedligeholdt og har fået nyt ruf og skydekappe – og Skibslaget har deltaget i Tærø Rundt samt nogle af sejlklubbens onsdags-kapsejladser, og sidst men ikke mindst deltaget i et Drivkvasetræf på Fejø først i august.

Årets vedligehold, og kommende arbejder

KAREN blev søsat den 8. april og kom på land igen den 10. november 2017.

 • Inden søsætningen blev skuden grundigt forårsklargjort ind- og udvendigt med henholdsvis linolie og maling, samt bundmaling og zinkanoder, som det skal gøres hvert år. Ligeledes er rig og rundholter vedligeholdt på bedste vis. Jan Tjørnemark har haft bundbrædderne til reparation og vedligehold på sit værksted.
 • Nyt ruf. Som varslet i sidste beretning ville Niels Normand udskifte det meste af det utætte og trætte ruf henover vinteren, men løsningen blev anderledes radikal: Niels afmonterede ruffet og kørte det hjem på værkstedet, hvor han brugte det som udgangspunkt for et nyt ruf, der inden søsætningen blev monteret klar til maling, så nu er ruf og skydekappe klar til overnatninger i regnvejr. Et stort stort arbejde – og en stor, stor tak til Niels Normand.
 • Motorproblemerne – med sejtræk og stort smøreolieforbrug – blev også løst i foråret gennem gode forbindelser til Anders Brun fra skibsmotorfirmaet J.P. Diesel i København. Anders (med det gode TS- skib CARAMBA, og medskipper på EMANUEL) lånte os måleudstyr sidste efterår, hvor vi på et par prøvesejladser kunne måle skrueakslens omdrejningstal i forhold til skibets fremdrift. Diagnosen blev stillet, og inden forårets søsætning kom Anders fra København og justerede det komplicerede skruetøjs stigning fra 20 til 18 grader – uden beregning – og det virker. Stor tak for det.
 • Kommende arbejder: Malerarbejde på skotter og ’damtragt’ samt overfladebehandling af ruffets indre. Og så trænger dækket alvorligt til vedligehold/fornyelse.

Årets sejladser

Generelt bliver der ikke sejlet så meget med KAREN – hvilket selvfølgelig fremmer formidlingen i havnen – men der har været gode sejladser.

 • Karen deltog i Jollelaugets fiskekonkurrence sidst i maj – dog uden fiskelykke
 • KAREN deltog på bedste vis i kapsejladsen Tærø Rundt med Otto Vornøe som den erfarne kapsejladsskipper.
 • Også i år har vi været med i sejlklubbens onsdagskapsejladser, om end ikke så mange.
 • Og så den store begivenhed: Det traditionelle Drivkvasetræf for danske og tyske drivkvaser i Dybvig Havn på Fejø, den første weekend i august. Otto Vornøe, Hanne Hollnagel og Christian Rosdahl sejlede i frisk vind og for rebede sejl en flot, flot kapsejlads, hvor de var meget tæt på at blive bedste båd af de fire danske drivkvaser.

Fondsstøtte

Året startede med en fondsansøgning til Fanefjord Sparekasses Fond om støtte på 4.000 kr. til materialer til et nyt ruftag. Beløbet blev bevilget, og Laget har med glæde takket Sparekassen behørigt.

Formidling

Igen i år har formidlingen af KAREN været ud over al forventning.

 • KARENs oplysningstavle i vantet bliver studeret af mange på havnen – vores kajplads tæt ved færgen er ideel for formidlingen – og QRL-koden virker.
 • Vores historiske konsulenter – Svend Aage Christensen og Brigitte Alfter – har arbejdet utrætteligt med Pinterest-albummerne om KAREN og Åledrivkvaserne, og ikke mindst med hjemmesiden, som nu er færdig, på plads og i orden. Et stort og solidt arbejde, som vi ikke kan takke nok for. Vi er pavestolte over at have fået så flot en hjemmeside på www.drivkvasenkaren.dk. I sit første halvår havde hjemmesiden 3.500 sidevisninger.
 • Lørdag den 19. august 2017 holdt Bogø Kvase Lag fest på havnen for det nye ruf og den færdige hjemmeside. Champagnepropperne sprang. Der var taler og gennemgang af hjemmesiden.

→ Følg med i Karens logbog fra 2015 og frem