Bogø Kvase Lag er stiftet med det formål at bevare og sejle drivkvasen K1054 Karen under videst muligt hensyn til skibets kulturhistoriske værdi, så bevaringsværdigheden og den folkeoplysende formidling fastholdes til glæde for alle på søfartsøen Bogø, og hvor Karen ellers sejler hen.

Her præsenteres med udgangspunkt i årsberetningerne nogle højdepunkter fra arbejdet.