Drechsels kort over ålefiskeriet i 1880’erne viser med røde markeringer, hvor der blev fisket med drivvod.

Ålefiskeriet med drivvod er vist med røde markeringer

En vigtig drivkraft i udviklingen af det danske ålefiskeri var de gode afsætningsmuligheder på det tyske marked, især til de nordtyske storbyer. Via de dominerende tyske opkøbere blev der leveret danske ål til berlinernes middagsborde.

Fra 1882 har vi en sammenligning af størrelsen af det traditionelle rusefiskeri med drivvodsfiskeriet. Den er refereret i Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 4. december 1882 | 2. udgave. I det nordlige Lillebælt giver rusefiskeriet i efteråret 1882 bedre end vodfiskeriet.

Ruser kontra drivvod i Lillebælt i 1882

Et øjebliksbillede fra 1893 viser, hvor omfattende vodfiskeriet var ved Fejø. “150 større og mindre Baade slæber Dag og Nat”, hedder det.

Fra Dansk Fiskeriforenings medlemsblad, 1893, s 258
Ålefiskeriet i 1885 på udvalgte lokaliteter. Klik på grafen, og den åbner i stor størrelse. Udarbejdet af Svend Aage Christensen på grundlag af Drechsel, Vore Saltvandsfiskerier
Det danske ålefiskeri toppede i 1934.

Vi har udarbejdet en graf over udbyttet.

→  Læs mere om kvaser – links og bøger