2019 har været et godt år for KAREN og Skibslaget

KAREN er blevet vedligeholdt som vi plejer, og Skibslaget har deltaget i Tærø Rundt samt nogle af sejlklubbens onsdagskapsejladser. For tredje år i træk har vi deltaget i et Drivkvasetræf på Fejø først i august.

Skibets stand

K1054 KAREN er fortsat i absolut god stand. Den næste større fornyelse bliver dækket. Vi undersøger mulighederne for at få det udskiftet inden for de nærmeste år.

Årets vedligehold, og kommende arbejder

KAREN blev søsat den 20. april og kom på land igen den 13. oktober.

 • Inden søsætningen blev vinteroverdækningen taget ned og opmagasineret.
 • Skuden blev forårsklargjort ind- og udvendigt med linolie, tjære, bivoks og maling, samt bundmaling og zinkanoder, som det skal gøres hvert år. Rig og rundholter blev vedligeholdt som normalt. Forud for søsætningen blev der tilsat chilipulver til bundmalingen.
 • Motoren har ikke haft problemer af nogen art.
 • Kommende arbejder: Malerarbejde af skotter, damdække samt overfladebehandling af ruffets indre. Den efterhånden noget skæve motorkasse trænger til fornyelse, ligesom de enkelte elementer i dørken løbende bliver udskiftet. Vi foretager midlertidige, nødvendige reparationer af dækket, der som omtalt trænger til fornyelse og udskiftning til en original træsort.

Årets sejladser

 • KAREN deltog i Vordingborg Kommunes ”Havnens Dag” i forsommeren med sejlende gæster ombord.
 • KAREN deltog på bedste vis i kapsejladsen Tærø Rundt med Otto som den erfarne kapsejladsskipper. I år kom KAREN ind på en 1. plads i klassen.
 • Også i år har vi været med i sejlklubbens onsdagskapsejladser, om end ikke så mange.
 • Og så den store begivenhed: Det traditionelle Drivkvasetræf for danske og tyske drivkvaser i Dybvig Havn på Fejø, den første weekend i august. Otto, Hanne og Christian sejlede i frisk vind. For 3. år i træk placerede KAREN sig på en 2. plads i den danske klasse.

Fondsstøtte

Vi indsender løbende fondsansøgninger til finansiering af nyt dæk. Skibsbevaringsfonden søger vi også hos. Tilbuddet lyder på omkring 180.000 kr.

Formidling

Igen i år har formidlingen af KAREN været markant på Bogø Havn:

 • KARENs oplysningstavle i vantet bliver studeret af mange på havnen – vores kajplads tæt ved færgen er ideel for formidlingen – og QRL-kodens henvisning til KARENS hjemmeside virker.
 • Vores historiske konsulenter – Svend Aage Christensen og Brigitte Alfter – udvikler og vedligeholder fortsat hjemmesiden på tre sprog – drivkvasenkaren.dk. Senest er der udarbejdet et aktuelt og letlæst faktablad til brug for vores ansøgninger og formidling.
 • Vi sigter mod at virkeliggøre et lokalt træf for mindre træskibe på Bogø i 2020, hvor Svend Aage Christensen vil holde et foredrag om ”Ålene og Karen”. Det at komme sejlende til Bogø, møde andre træskibe, og ikke mindst være fælles om at værne om interessen for åledrivkvaserne er det bærende tema. Ligeledes overvejer vi en formidlingssejlads til det velbesøgte Sildemarked i Stege.
 • Færgen IDA blev den 29. juni fejret som 60-årig i både Stubbekøbing og på Bogø. KAREN udgjorde sammen med IDA og ASTRID den solide lokale træskibssamling, som mange samledes om.
 • Ved Bogøs Løskøbelsesjubilæum 19.-22. september var KAREN bemandet og et af de naturlige samlingspunkter under de maritime indslag, som kvaselaget stod for sammen med øvrige lokale kræfter.

Havneplads, grejrum og vintertelt

Vi er stadig meget glade for at have de bedste betingelser på havnen:

 • En ideel havneplads til formidling af båden.
 • Et fint grejrum stillet til rådighed af Jollelauget for en symbolsk årsleje.
 • Den bedst tænkelige vinteroverdækning.
 • Varmestue og opslagstavle i Jollelauget og røgfrit mødelokale i Sejlklubben.