2018 har været et godt år for KAREN og Skibslaget – men også et år med tab

Tabet var, at vi mistede vores stiftende formand, Arne Gotved, som døde i maj efter flere måneders svær sygdom. Det gode har været, at KAREN er blevet vedligeholdt som vi plejer – og at Skibslaget har deltaget i Tærø Rundt samt nogle af sejlklubbens onsdagskapsejladser, og for andet år i træk har deltaget i et Drivkvasetræf på Fejø først i august.

Skibets stand

K1054 KAREN er fortsat i absolut god stand. Den næste større fornyelse bliver dækket. Vi er begyndt at se på muligheder for at få det udskiftet inden for de nærmeste år.

Årets vedligehold, og kommende arbejder

KAREN blev søsat den 22. april og kom på land igen den 16. november.

 • Inden søsætningen blev vinteroverdækningen taget ned og opmagasineret.
 • Inden søsætningen blev skuden forårsklargjort ind- og udvendigt med linolie, tjære, bivoks og maling, samt bundmaling og zinkanoder, som det skal gøres hvert år. Rig og rundholter blev vedligeholdt som normalt.
 • Motoren har i indeværende sæson ikke haft problemer af nogen art.
 • Kommende arbejder: Maling af skotter og damtragt samt overfladebehandling af ruffets indre. Den efterhånden noget skæve motorkasse trænger til fornyelse, og som omtalt trænger dækket alvorligt til vedligehold/fornyelse.

Årets sejladser

Der har været gode sejladser.

 • KAREN deltog i Vordingborg Kommunes ”Havnens Dag” i forsommeren med sejlende gæster ombord.
 • KAREN deltog på bedste vis i kapsejladsen Tærø Rundt med Otto som den erfarne kapsejladsskipper. I år kom KAREN ind på en 1. plads i klassen.
 • Også i år har vi været med i sejlklubbens onsdagskapsejladser, om end ikke så mange.
 • Og så den store begivenhed: Det traditionelle Drivkvasetræf for danske og tyske drivkvaser i Dybvig Havn på Fejø, den første weekend i august. Otto, Hanne og Christian sejlede i frisk vind. For 2. år i træk placerede KAREN sig på en 2. plads i den danske klasse.

Fondsstøtte

Vi har ikke haft fondsansøgninger ude i indeværende år, men er begyndt at drøfte mulighederne for finansiering af nyt dæk. 

Formidling

Igen i år har formidlingen af KAREN været over al forventning.

 • KARENs oplysningstavle i vantet bliver studeret af mange på havnen – vores kajplads tæt ved færgen er ideel for formidlingen – og QRL-kodens henvisning til KARENS hjemmeside virker.
 • Vores historiske konsulenter – Svend Aage Christensen og Brigitte Alfter – udvikler og vedligeholder fortsat hjemmesiden på tre sprog – drivkvasenkaren.dk, ligesom de fører statistikken over besøg og opslag. Der har i 2018 været 2.000 sidevisninger.
 • Kvaselaget havde som opfølgning på en beslutning på et møde i Træskibssammenslut­ningen planlagt et lokalmøde, hvor de fleste deltagere skulle komme sejlende til Bogø. Vi havde lavet aftaler med deltagere på Lolland, Fejø og Bornholm, og Svend Aage Christensen havde lovet at holde foredraget om ”Karen og ålene”. Desværre måtte mødet aflyses. I den kommende sæson 2019 går vi dog videre med et træf, hvor det at komme sejlende til Bogø, møde andre træskibe i små og mellemstore klasser, og ikke mindst være fælles om at værne om interessen for åledrivkvaserne, er de bærende elementer. 

Havneplads, grejrum og vintertelt

I fortsættelse af sidste beretning må vi stadig udtrykke stor glæde over at have de bedste betingelser på havnen:

 • En ideel havneplads til formidling af båden.
 • Et fint grejrum stillet til rådighed af Jollelauget for en symbolsk årsleje.
 • Den bedst tænkelige vinteroverdækning.
 • Varmestue og opslagstavle i Jollelauget og røgfrit mødelokale i Sejlklubben.