Fire afsnit om Karens konstruktion og specifikationer, herunder om sejl og motor. Drivkvaser er bygget med dam til levende fisk. Dammen er afskottet fra den øvrige del af kvasen og forsynet med huller, hvorigennem havvandet cirkulerer, således at fiskene i dammen kan holdes levende. Drivkvaser var beregnet til at drive med vod. Voddet blev trukket hen over havbunden af en drivkvase, der drev tværs i vinden. Drivvoddet var fastgjort henholdsvis for enden af klyverbommen og for enden af en drivbom, der stak agterud.