Seks fortællinger om kvasernes historie og deres fiskeri. Drivkvaser er bygget med dam til levende fisk. Dammen er afskottet fra den øvrige del af kvasen og forsynet med huller, hvorigennem havvandet cirkulerer, således at fiskene i dammen kan holdes levende. Drivkvaser var beregnet til at drive med vod. Voddet blev trukket hen over havbunden af en drivkvase, der drev tværs i vinden. Drivvoddet skrabede ikke havbunden, men gled hen over havbundens vegetation af ålegræs, hvor ålen opholdt sig. Drivvodsfiskeriet har en lang historie. Det kendes fra Korea, Japan, Adriaterhavet, Holland, Portugal og Nordtyskland. I Danmark udviklede det sig i 1870’erne i vores sydlige farvande, inspireret af tyske fiskere fra Pommern. Se bl.a. Arne Gotved, Og de sejler, de gamle træskibe, 2002, Skib Forlag, og Hermann Winkler, Zeesboote. Segler durch die Zeiten, Hinstorff Verlag, Rostock 2007.