Karen på vej til drivkvasetræf på Fejø, 31. juli 2019
Karen i Dybvig Havn på Fejø under det årlige drivkvasetræf i august 2019
Pletter af jernmønje viste under forårsklargøringen Karens sande rovdyrsinstinkt.
Gunnar Langkilde og Christian Rosdahl klar til søsætning den 4. maj 2019. Spor efter en haglbyge i græsset.

På Grønsund med Dannebrog i baggrunden