Pletter af jernmønje viste under forårsklargøringen Karens sande rovdyrsinstinkt.
Gunnar Langkilde og Christian Rosdahl klar til søsætning den 4. maj 2019. Spor efter en haglbyge i græsset.