En donation fra Bogø Vareservice skød sæson 2020 i gang

Otto Vornøe lægger sidste hånd på det nye bovspryd. Foto Kim Walther Pedersen (KWP)
Gunnar Langkilde stod for stabiliseringen af donatrixers og donatorers glas i den friske forårsvind. Foto Jørgen Stæhr
Repræsentanter for Bogø Vareservice overrakte ved den lille højtidelighed en donation til bådelaget KAREN i form af 4.500 kr. til bovspryd og dørk. Vareservice består af frivillige, der bringer varer ud for Bogø Dagli’ Brugs. Foto KWP
Der blev råbt hurra og takket. Foto Jørgen Stæhr
Donationen blev fejret med taknemmelige ord. Foto Jørgen Stæhr
Bådelagets formand, Christian Rosdahl, glædede sig over den smukke, lokale donation. Foto KWP
Bogø Vareservice donerede bovspryd og dørk i april 2020

Fra forårsklargøringen

Christian Rosdahl ved sværdkisten
Et sidste kritisk eftersyn

Søsætning

Masterne rejses

Otto Vornøe i gang med de sidste forberedelser før masterne kan rejses.
Karen på sin vante plads med rejste master.
Skibstavlen blev monteret ved samme lejlighed. Den er forsynet med QR-kode med henvisning til Karens hjemmeside.
Hanne Hollnagel tester mesanen, 21. maj 2020.
Kirsten Midtgaard ved forårseftersyn af mesan og fok, 21. maj 2020.

Se billeder af Karen i 2019